Nhớ mãi. . .

nhớ mãi thời mựt tím, vị ô mai, hàng cây, .& ghế đá.. Tôi sẽ không bao giờ quên!. .

Comments